Garantie 
Op alle Countrywood producten gemaakt van hout die onder eigen label verkocht worden geven wij 2 jaar garantie. Denk hierbij aan kloostertafels, steigermeubelen en boomstamtafels. Scheurtjes, vergrijzing, verkleuring, werking van hout, vochtaanslag en schade door onjuist gebruik vallen buiten de garantie. 

Garantie termijn producten Tuindeco:
Op de producten van onze leverancier Tuindeco geldt een garantietermijn van minimaal 6 maanden, met uitzondering op draaiende delen. Voor de meeste producten geldt een langere termijn. 

Tuinmeubelen 1 jaar garantie 
Op tuinmeubelen wordt 1 jaar garantie verleend, ook op constructie- en fabricagefouten. Scheurtjes, vergrijzing, verkleuring, werking van hout, vochtaanslag en schade door onjuist gebruik vallen buiten de garantie. NB zowel nieuwe als reeds behandelde meubelen kunnen in het begin afgeven. 

Tuinhuisjes, speeltoestellen en overige bouwwerken 2 jaar garantie 
Tuindeco geeft garantie op fabricage- en constructiefouten; schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld valt niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt door een slecht gelegen fundament, een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantiebepalingen. Op de levensduur van de onderhoudslaag wordt geen garantie gegeven. 

Garantie termijn parasols
De garantietermijn van onze parasols is 6 maanden op de mechanische delen. Wij geven geen garantie op verkleuring van het doek. Schade door onjuist gebruik valt buiten de garantie. Onze parasols kunnen tot een windkracht van 3 uitgeklapt blijven, daarboven gaan dient de parasol ingeklapt en gefixeerd te worden. De parasols die wij aanbieden zijn niet geschikt voor locaties waar het vaak hard waait. Denk hierbij aan landerijen en locaties aan het water of vlakbij het water.